Връзка с две колони

Дефиниция

Определение - Какво прави Две колони вратовръзка означава?Две колонна вратовръзка е вид вратовръзка. Връзка с две колони се използва за връзване на два крайника заедно или за връзване на крайник към опора.Кинкли обяснява Връзка с две колониЗа да постигнете тази вратовръзка, започнете с крайници или крайници и опора, успоредни един на друг. Увийте връзката около двете два пъти. Оставете щедро място между китките. След втората обвивка пресечете връзката с останалото въже, така че да са успоредни на крайниците. Прекарайте краищата на въжето от другата страна на вратовръзката и завършете с квадратен възел.