Връзка с две колони

Дефиниция

Определение - Какво прави Връзка с две колони

За да постигнете тази вратовръзка, започнете с крайници или крайници и опора, успоредни един на друг. Увийте връзката около двете два пъти. Оставете щедро място между китките. След втората обвивка пресечете връзката с останалото въже, така че да са успоредни на крайниците. Прекарайте краищата на въжето от другата страна на вратовръзката и завършете с квадратен възел.

полова позиция 7