Транссексуална жена

Дефиниция

Определение - Какво прави Транссексуалната жена означава ли?



Транссексуалната жена се отнася до индивид, който е роден с биологичните характеристики на мъжа, но чиято полова идентичност е в съответствие с тази на жената. Терминът обикновено се използва за означаване на всички индивиди, които имат несъответствие между биологичния си пол и половата идентичност, когато тяхната полова идентичност е тази на жена. Терминът не е синоним на транссексуален, въпреки че често се използва по този начин.



Кинкли обяснява Транссексуална жена



Транссексуалната жена може да включва както онези индивиди, които са претърпели операция за утвърждаване на пола, така и тези, които не са. Поради тази причина терминът не е синоним на термина транссексуален, въпреки че двете често се използват взаимозаменяемо. На всички транссексуални жени са назначени мъже по рождение.

момчета със скованост