Транссексуална жена

Дефиниция

Определение - Какво прави Транссексуалната жена означава ли?Транссексуалната жена се отнася до индивид, който е роден с биологичните характеристики на мъжа, но чиято полова идентичност е в съответствие с тази на жената. Терминът обикновено се използва за означаване на всички индивиди, които имат несъответствие между биологичния си пол и половата идентичност, когато тяхната полова идентичност е тази на жена. Терминът не е синоним на транссексуален, въпреки че често се използва по този начин.Кинкли обяснява Транссексуална женаТранссексуалната жена може да включва както онези индивиди, които са претърпели операция за утвърждаване на пола, така и тези, които не са. Поради тази причина терминът не е синоним на термина транссексуален, въпреки че двете често се използват взаимозаменяемо. На всички транссексуални жени са назначени мъже по рождение.

мъжки целомъдрие секс