Вратовръзка и закачка

Дефиниция

Определение - Какво прави Вратовръзка и закачка

Тъй като играта на вратовръзки и закачки включва сдържаност и безпомощност, трябва да има преговори между партньорите преди началото на играта. Физическата и психична интензивност на дейността може да изисква преговори, за да се включи обсъждане на емоционална и физическа безопасност.