окачване

Дефиниция

Определение - Какво прави Окачването означава ли?Суспендирането е форма на робство, при което покорната страна е спряна от определена главна точка. Той може да включва единична или няколко точки на надземно окачване. Окачването може да бъде частично или пълно, когато никоя част от покорното тяло не докосва пода. Суспензионното робство обикновено се счита за дейност с по-висок риск от повечето други форми на робство.Кинкли обяснява окачванеПри пълно окачване покорната страна е изцяло подкрепена от вериги, кабели или въжета и никоя част от тялото им не докосва земята. Тази дейност се практикува главно от по-опитни хора. Частичното окачване може да включва стол, пейка за колене, маса или каквито и да е такива мебели, за които лицето да се облегне. В някои случаи човекът може да стои и на пръсти по време на окачване.

В рамките на BDSM има три основни позиции за окачване: вертикална, обърната или хоризонтална. Както повечето BDSM практики, и тази дейност включва използването на безопасни думи.