Stuff Gag

Дефиниция

Определение - Какво прави Stuff Gag означава?Проблемът с нещата е тип устройство, което ограничава гласовата активност. Най-често се използва по време на сцени на BDSM игра или робски сцени. Защита на нещата се прави, като се вкарват в устата на покорния индивид балирани меки предмети, като носни кърпи, чорапи, долни гащи или бандани. Тези предмети действат като тапа, като не позволяват на подчиненото лице да издава дешифриращи шумове.Кинкли обяснява Stuff GagЕдно затвора е подобно на кълбо. Въпреки това, тъй като нещата могат да бъдат направени от обикновени домакински предмети, те са много по-евтини. Те също са много ефективни, за да запазят покорен партньор тихо.

Много покорни личности обичат чувството за безпомощност, което изпитват, когато носят гафове. Някои доминиращи индивиди също се възбуждат при вида на партньора си, който носи гащи, включително начина, по който бузите им могат да се издуят, когато носят голям гаф. За някои хора тази възбуда може да се превърне във фетиш.Човек, който носи закачалка, обикновено може да премахне буксата лесно, като го натисне с език. Това превръща нещата в един от най-сигурните видове гафове и чудесен избор за самостоятелно обвързване. Това обаче не означава, че гафовете на нещата не притежават обичайните рискове от задушаване и задушаване.

голи гърба духане работа

Покорните хора могат да се задавят от гафове, ако са избутани твърде много в устата си. Издръжката на голяма част от пълнените дриги от устата свежда до минимум този риск, тъй като пристанището може да бъде извадено от устата по-лесно. Създаването на голям гаф и обезопасяването му с кърпа или лента може също така да гарантира, че нещата не се полагат по-нататък в устата на покорения човек. Ако обаче нещата не са с подходящ размер или са разположени правилно, рискът от задушаване, особено когато се комбинира с друг гаф, се увеличава.

Независимо от начина, по който сте направили нещата си, или дали се използва самостоятелно или във връзка с друга, гафът, покорен партньор, никога не бива да бъде оставян на мира. На мястото на безопасна дума може да се постави сигурен 'звук' или 'действие', за да се гарантира, че покорителят контролира собствената си безопасност.