Положението за бавно изкачване

Дефиниция

Определение - Какво правиКинкли обяснява