Skoliosexual

Дефиниция

Определение - Какво прави Сколиосексуален среден?Сколиосексуален е приобщаващ термин, който се отнася до сексуално привличане към индивид, което не е бинарно идентифицирано. Тоест привличане към индивид, който не се определя като конкретно мъж или жена.Кинкли обяснява SkoliosexualПо принцип терминът се отнася до сексуална ориентация, при която човек е сексуално привлечен от онези, които не се идентифицират с традиционния бинар за мъже / жени. В някои случаи терминът се използва за описване на сексуално привличане към онези, които имат изрази на джендър и трансгендер. Може да се използва за описание на сексуална ориентация или предпочитания.