Sissification

Дефиниция

Определение - Какво прави Sissification

Сисификацията в контекста на BDSM се отнася до покоряването на мъжете, което е изявено или проявява женско поведение. Обикновено това се прави по искане на доминиращия. Покорният е „принуден“ да се преоблече и преназначава пола. Като цяло сиси се отнася до мъж, който не се съобразява с традиционните полове роли. Сиси се смята за мъжки еквивалент на tomboy, въпреки че този термин се смята за по-обиден.

само върхът секс