Позицията на кораба

Дефиниция

Определение - Какво прави

Кинкли обяснява