Самообвързване

Дефиниция

Определение - Какво прави Самообладание означава ли?Самообладанието се отнася до някой, който се обвързва, обвързва или ограничава. Това може да се постигне с въже, белезници, верига или други често достъпни ограничители.Кинкли обяснява СамообвързванеКогато се практикува сам, самообвързването е една от най-опасните форми на игра на кинк и в някои случаи е довело до смърт. Колкото повече някой се обвързва, толкова по-ограничен става обхватът им на движение и толкова по-трудно им става да се освободят.

Понякога се използват механизми за освобождаване, като ключ в блок от лед, за да се определи колко време ще продължи самообвързването. Поради това може да бъде особено трудно да се развържете бързо в случай на спешност.

Ако възникнат проблеми със здравето, като например астматичен пристъп или други извънредни ситуации като пожар, самообвързването може да бъде фатално, ако човекът не може да се освободи навреме, за да се справи с извънредната ситуация.