Юздата на Сколд

Дефиниция

Определение - Какво прави Юздата на Сколд

Подобно на юздата на историческата битка, съвременните юзда на БДСМ се използват като форма на изтезания и унижения, въпреки че днес това унижение се среща по-често в частна обстановка. Юздите на Scold се използват най-често при жени, но днес е еднакво вероятно да бъдат носени и от мъже.

Юздите на Скалд често се използват в BDSM игра, за да помогнат на „опитомяване“ на подчинените, които стават „твърде гласни“ в мненията си, точно както оригиналните юзда на скандала често се използват за заглушаване на самоуверени жени. Юздата на скандала може да помогне за засилване на чувствата на подчинение в подчинения партньор и чувства на сила за доминиращия.

Тъй като юздата на скалата е солидна метална конструкция, от нея е много трудно да се избяга. Тя трябва да се носи само чрез съгласен възрастен и трябва да се прилагат предпазни мерки, като например установяване на безопасна дума. Походът е много ефективен за нарушаване на речта, но тъй като оставя устата отворена, човек, който носи юзда на скандала, все още може да вдига шум.