Сат на лицето ми (SOMF)

Дефиниция

Определение - Какво прави Сат на лицето ми (SOMF)

SOMF се използва и за описание на някои BDSM практики. Седенето с лице може да се използва като метод за установяване на господство или като начин за унижение на покорен партньор.

секси игра на допир