Safeword

Дефиниция

Определение - Какво прави Защитна дума означава ли?По време на сексуални ролеви игри, особено на BDSM, се използва защитна дума, когато един участник е неудобно и иска сцената да бъде по-малко интензивна или да спре напълно. Трябва да се създадат безопасни думи, преди да започне ролева сцена. Всички участници трябва да са наясно и да се съобразяват с тези думи.Кинкли обяснява SafewordДумата „стоп“ може да изглежда като очевидна безопасна дума, но по време на BDSM игра не е рядкост тази дума да се използва за повишаване на сексуалното удоволствие или настроение. Вместо това, най-добрите безопасни думи са думи или фрази, които са лесни за произнасяне и обикновено не се изговарят по време на игра на роли. Универсалните безопасни думи червено, зелено и жълто означават спиране, отиване и забавяне.