Ролева игра

Дефиниция

Определение - Какво прави Ролева игра

Ролевата игра е прекрасен начин за двойките да изследват различни фантазии или фетиши. Той предоставя начин да се проучи нещо табу. Например двойка, която се съгласява, може да се преструва на училищно момиче и учител, граница, която не би могла да бъде прекрачена в реалния живот. Изпълняването му осигурява на двойките безопасен и легален начин да изпълняват тази фантазия. По същия начин, двойките, които искат да подправят сексуалния си живот, биха могли да се преструват, че не се познават и да се срещнат в бар за секси щанд за една нощ, без риск от ППБ или развод!

как да правим непознатата техника

Много двойки също използват костюми и реквизит в ролевата игра, за да подобрят преживяването.