Pony Gear

Дефиниция

Определение - Какво прави Pony Gear

Пони съоръженията обикновено приличат на предавките, използвани на истински коне и понита, въпреки че обикновено са модифицирани за човешка употреба. В допълнение, някои пони съоръжения като маски за конска глава, боди от латекс и опашки са елементи, използвани за игра на пони. Те не се изискват, но те могат да помогнат на ролевите играчи да влязат в характер.Количеството на пони съоръжения, които двойки, участващи в пони играят самостоятелно и използват значително варира. Много двойки се чувстват, че понита улеснява играта на пони, докато други усещат, че могат да преминат без тази парафиналия. Треньорите с това убеждение могат да предпочетат да яздат „понита” без седелка или юзда, например. Двойките, които са нови за игра на пони, може би искат да закупят само няколко парчета пони, за да видят дали чувстват, че тези аксесоари им харесват. Редица онлайн търговци на дребно са специализирани в пони съоръжения.

Видът на пони екипировка, която двойката избира, може също да зависи от стила на игра на пони, за който се отнасят. Хората, които се преструват, че са принудени да живеят като пони, може да изискват ограничения, като бита, юзда и ограничения за китките. Хората, които играят като диви пони, могат да използват по-малко пони.