Nookie

Дефиниция

Определение - Какво прави Nookie

Nookie може да звучи безобидно и дори сладко. Участието в него обаче носи някои отговорности. Най-важното тук е защитено от болести, предавани по полов път. Ако някой очаква с нетърпение, уверете се, че е подготвен и има презерватив под ръка. По същия начин бъдете наясно с нечии намерения и очаквания. Едно обикновено nookie за един може да се тълкува като ангажимент от друг.

използвайки womanizer