Позицията на Нирвана

Дефиниция

Определение - Какво прави

Кинкли обяснява