Измъчване на зърното

Дефиниция

Определение - Какво прави Зъбните мъчения означават?Измъчването на зърната е BDSM дейност, при която доминиращият партньор нанася болка или интензивно стимулиране на гърдите на покорения партньор. Измъчването на зърната е форма на мъчение на гърдата.Кинкли обяснява Измъчване на зърнотоИзмъчването на зърната може да включва използване на скоби за зърна, щифтове за дрехи, привързване на гърдите към гърдите, раждане на гърдите, консервиране, биене, пробождане или различни форми на игра на усещане, включително елтричност и температура. Тъй като гърдите са ерогенни зони, опитът в мъченията на зърната се казва, че е болка, смесена с удоволствие.