некрофилия

Дефиниция

Определение - Какво прави Некрофилия означава ли?

Некрофилия е термин за сексуалното влечение към трупове. Психолозите цитират, че в 68% от случаите най-честият мотив за некрофилията е желание да контролират партньор, който не се съпротивлява. Той е класифициран като парафилия от ръководството за диагностика и статистика на Американската психиатрична асоциация. Смята се, че некрофилията е рядка. Дори там, където съществува, най-често се провежда под формата на фантазия или ролеви игри.

Кинкли обяснява некрофилияИма три основни форми на некрофилия:

  • Некрофилно убийство, когато некрофиликът убива някого, за да получи труп за секс;
  • Редовна некрофилия, когато некрофиликът прави секс с трупове, които не са били убити от некрофилика;
  • Некрофилна фантазия, когато некрофилият просто фантазира за секс с трупове и никога не действа върху фантазиите.

Според психолозите има и други мотиви, включително желанието да бъдете с вече починал партньор (21%), привличането към трупове (15%), чувството за изолация и нужда от връзка (15%) и необходимостта от упражняване на власт над жертва (12%).