Мумификация Позиция на робство

Дефиниция

Определение - Какво прави

общо значение за обмен на мощност

Кинкли обяснява