моно Type

Дефиниция

Определение - Какво прави моно Type

Съгласно съвременната дефиниция на термина, моносексуалният човек може да бъде или хетеросексуален, или хомосексуален. Бисексуалните хора, както и хората, които се идентифицират с по-нови дескриптори на сексуалността като пансексуален или квеър, се считат за немоносексуални.

гледайки момичета пикае

В исторически план моносексуалността се е считала за „нормална“, & rdquo; като по-голямата част от моносексуалните се идентифицират като хетеросексуални. По-съвременни изследвания обаче разкриват, че моносексуалните идентичности стават все по-рядко срещани, особено сред по-младите хора. Проучване за 2016 г. от J. Walter Thompson Innovation Group установи, че по-малко от половината тийнейджъри се идентифицират като изцяло прави. Повече от една трета от анкетираните тийнейджъри определят като немоносексуални. Проучване от 2015 г. от YouGov установи, че половината от 18 до 24 годишните са идентифицирани като напълно прави. Марк Симпсън, писащ за Out, коментира, че това изследване показва & ldquo; по-младото поколение изоставя моносексуалността като система от вярвания. & Rdquo;

история за робство за мумификация

Някои хора отхвърлят термина моносексуални, защото смятат, че хетеросексуалните хора не трябва да бъдат поставяни в същата категория като хомосексуалните, които често се сблъскват с предразсъдъци поради своята сексуалност. Това чувство до голяма степен идва от дискусии за моносексуалните привилегии. Хората, които вярват в моносексуалните привилегии, казват, че хората с едно-единствено сексуално предпочитание не се сблъскват с обратната реакция, която правят немоносексуалните. Често срещано погрешно схващане, че немоносексуалността е просто фаза или стъпка към пътя към моносексуалността. Хората, които вярват в моносексуалните привилегии, признават, че пътят не е лесен за хомосексуалните хора, но твърдят, че техните собствени борби като немоносексуални хора са уникални.