Мъж до Жена (MTF)

Дефиниция

Определение - Какво прави Мъж до Жена (MTF)

Транссексуалните индивиди обикновено не се идентифицират с пола, който им е бил определен при раждането. Някои хора, които са родени с мъжки черти и гениталии, идентифицират като жени, а също така някои хора, родени „жени“, се идентифицират като мъже. След като трансгенерираното лице се подложи на операция за преназначаване, термини като MTF се използват за категоризиране на конкретния пол, преход.