Literotica

Дефиниция

Определение - Какво прави Literotica

Има разделение сред читателите, когато става въпрос за преценка на произведение като литература или просто обичайно порно. Тъй като няма стандарти или насоки за това какво е литература и какво е порно, зависи от отделния човек да реши. Това, което е изкуство за някои, може просто да е зацапано за други.

когато се обърна боли