Танц на скута

Дефиниция

Определение - Какво прави Танц на скута

В зависимост от клуба и нивото на контакт, танците в обиколката могат да варират от така наречените „въздушни танци“, където няма контакт между танцьора и клиента, до „танци на триене“, където танцьорът всъщност търка тялото си срещу нея клиент. Танцовете с лап могат дори да се изпълняват в гореща вана.