Игра с нож

Дефиниция

Определение - Какво прави Игра с нож

Играта с нож може да провокира приятно усещане за страх у подчинените. Както при всички BDSM игра, стига играта с нож да е безопасна, здрава и консенсусна, това може да бъде чудесен начин да проучите безопасно да проучите фантазиите за доминиране.

груб секс водач

Играта с нож обаче може да бъде опасна, ако не се работи внимателно. Острото острие може да причини дълбоки порязвания, което да доведе до големи загуби на кръв. В резултат на това тази дейност трябва да се извършва само с максимално внимание, грижа и познания на подчинените. Един от начините за симулиране на кръв (особено за подчинен със завързани очи) е да държите острието под топла вода и след това да го пуснете, тъпа страна надолу, върху кожата. Водата ще се чувства като кръв.ohmibod задни щепсел