Игра с нож

Дефиниция

Определение - Какво прави Knife Play означава?Играта с ножове е BDSM дейност, която включва остриета (ножове, мечове или кинжали, например) като начин за предизвикване на страх и вълнение в покорен партньор. Острието обикновено се използва за отрязване на дрехите, може да включва игра на усещане (надраскване на кожата) или игра на температура (правене на острието горещо или студено).Кинкли обяснява Игра с ножИграта с нож може да провокира приятно усещане за страх у подчинените. Както при всички BDSM игра, стига играта с нож да е безопасна, здрава и консенсусна, това може да бъде чудесен начин да проучите безопасно да проучите фантазиите за доминиране.

Играта с нож обаче може да бъде опасна, ако не се работи внимателно. Острото острие може да причини дълбоки порязвания, което да доведе до големи загуби на кръв. В резултат на това тази дейност трябва да се извършва само с максимално внимание, грижа и познания на подчинените. Един от начините за симулиране на кръв (особено за подчинен със завързани очи) е да държите острието под топла вода и след това да го пуснете, тъпа страна надолу, върху кожата. Водата ще се чувства като кръв.