Kinsey Scale

Дефиниция

Определение - Какво прави Kinsey Scale означава?Скалата на Kinsey е скала на сексуалността, която е разработена от Алфред Кинси, американски биолог и сексолог, когато разбра, че повечето хора не могат да бъдат строго характеризирани като прави или гей. Скалата на Kinsey варира от нула до шест, като нулата е строго хетеросексуална, а шестимата са строго хомосексуални. Това не е тест, а самооценка, при която повечето хора се оценяват между един и пет. Хората, които биха могли да бъдат описани като асексуални, имат рейтинг X по скалата на Kinsey.

Скалата на Kinsey официално е известна като скала за хетеросексуално-хомосексуална оценка.Кинкли обяснява Kinsey ScaleKinsey не е разработил действителен тест, за да открие оценката на Kinsey за даден човек, но изчисли оценката на човек въз основа на интервюта с този човек. Мащабът на Кинзи показва, че човешката сексуалност не попада в специфични категории толкова много, колкото съществува в редица различни предпочитания и поведение. Екипът на Кинси дори откри, че за много хора сексуалното поведение и чувства не винаги са били последователни във времето.

гей зейнали анален