хетеросексуалност

Дефиниция

Определение - Какво прави хетеросексуалност

Хетеросексуалността е сексуално влечение към или сексуално предпочитание за хората от противоположния пол. Хетеросексуалните съставляват най-голямата общност от хора, когато се отнасят до общности, съставени от хора, които имат една и съща сексуална ориентация.