хермафродит

Дефиниция

Определение - Какво прави Хермафродит означава ли?Хермафродит се отнася до човек или животно, което има както мъжки, така и женски репродуктивни органи. За много видове това е начин да се осигури сексуална репродукция. Всеки член може да поеме мъжкия или женския пол по време на възпроизвеждането. Смолите например са хермафродити. Други примери включват белодробни охлюви, маншети и повечето растения. Счита се, че 5% от всички видове са хермафродитни.свирене на флейта на кожата

Кинкли обяснява хермафродитЧовек може да бъде описан като хермафродит, когато страда от гонаден мозаицизъм или нееднозначни гениталии. Това обаче е подвеждащо. Има научни и клинични проблеми, които оспорват употребата на термина. Използването на хермафродит за обозначаване на хора също носи със себе си известна обществена стигма. Интерсекс е предпочитаният термин.

какво е зяпащо