Hasbian

Дефиниция

Определение - Какво прави Hasbian

Hasbian е жаргонен термин, съставен от термините „е бил“ и „лесбийка“, за да опише човек, който някога е бил лесбийка, но сега е в хетеросексуални отношения.