Генетичен секс

Дефиниция

Определение - Какво прави Генетичен секс

Генетичният секс се определя от наличието на определена комбинация от гени. Наличието на XX генотип показва женска. Генотипът XY обозначава мъжкия пол.