Генетичен секс

Дефиниция

Определение - Какво прави Генетичен секс означава ли?Генетичният пол на индивид се отнася до специфичната комбинация от алели или гени, които определят пола на организма. Генетичният секс се нарича също хромозомен секс. Генетичният пол включва само генотипа, а не фенотипа на дадено лице.какъв е смисълът от измиване

Кинкли обяснява Генетичен сексГенетичният секс се определя от наличието на определена комбинация от гени. Наличието на XX генотип показва женска. Генотипът XY обозначава мъжкия пол.