frotteurism

Дефиниция

Определение - Какво прави Фротеризъм означава ли?Фротериализмът е интензивното желание или парафилен интерес да се търкат срещу лице, което не се съгласява за сексуално удовлетворение. Често практикуващият, известен като а триене ще търкат таза си или изправен пенис срещу жертвата си. Те могат да използват и други части на тялото. Често frotteurs изпълняват желанията си в обществени пространства, където контактът може да изглежда случаен или жертвите могат да отговорят по-малко, поради страх от причиняване на сцена.Кинкли обяснява frotteurismИзследванията показват, че по-голямата част от извършителите са мъже, докато по-голямата част от жертвите са жени. Казват, че фротераторизмът е често срещан сред по-възрастните, срамежливите и социално или сексуално инхибирани лица. Повечето инциденти с опипване се извършват от всеотдайни, упорити фроттерури, въпреки че има случаи, в които иначе & ldquo; конвенционалните & rdquo; хората участват в фротеризъм.