Приятелска зона

Дефиниция

Определение - Какво прави Приятелска зона

Концепцията за „зона на приятели“ е критикувана като мизогинистична, особено когато тя включва хетеросексуална двойка. Той предполага програма в добротата на човека; и тласка идеята, че тази доброта заслужава да бъде изплатена с романтична и сексуална обич. Феминистката Риву Дасгупта заяви, че „зоната на приятелите“ произлиза от мъжкия нарцисизъм. Жена, която не отплаща добротата и приятелството на мъжа, може да се разглежда в негативна светлина от обществото.