Приятелска зона

Дефиниция

Определение - Какво прави Приятелска зона означава ли?Приятелската зона описва пространство на взаимоотношения, където има различни нива на привързаност между двете участващи страни. Едно парти е романтично и сексуално заинтересовано; другото е само след платонично приятелство. Терминът за пръв път става популярен през 90-те години sitcom Friends. Героичният герой Рос Гелер беше дразнен като „кмет на зоната на приятелите“, когато стана дума за връзката му с Рейчъл Грийн.хикси на гърдите значение

Кинкли обяснява Приятелска зонаКонцепцията за „зона на приятели“ е критикувана като мизогинистична, особено когато тя включва хетеросексуална двойка. Той предполага програма в добротата на човека; и тласка идеята, че тази доброта заслужава да бъде изплатена с романтична и сексуална обич. Феминистката Риву Дасгупта заяви, че „зоната на приятелите“ произлиза от мъжкия нарцисизъм. Жена, която не отплаща добротата и приятелството на мъжа, може да се разглежда в негативна светлина от обществото.