Партия на триене

Дефиниция

Определение - Какво прави Партия на триене

Терминът 'търкаща партия' се използва за обозначаване на вида събиране, който е известен като 'купонясване парти.' Разликата между двете е, че „гушкане“ е термин, защитен със запазена марка, докато „фрикционна страна“ не е. Освен това, докато купонджийските партита се управляват като бизнес начинания и участниците плащат за допускане, страните по търканията са по-малко формални. Те могат да бъдат частни (т.е. да не са отворени за общо допускане) и да не таксуват за достъп.