Принудителна феминизация

Дефиниция

Определение - Какво прави Принудителна феминизация

Част от призива за принудителна феминизация идва от натиска, който обществото оказва върху мъжете да бъдат традиционно „мъжествени“. Мъж, който е привлечен от неща, означени като 'женствени', може да почувства, че не може да се отдаде на тази част от себе си. Това, че някой го „принуждава“ да направи това, осигурява изход за тези чувства. В този сценарий не е виновен мъжът, че е действал по женски начин. Това му помага да се освободи от евентуална вина или раздразнение.