Принудителна феминизация

Дефиниция

Определение - Какво прави Принудителна феминизация означава?Принудителната феминизация е практика, при която доминиращ партньор (от всякакъв пол) кара своите идентифицирани мъже покори да поемат феминизирана роля. Това може да включва правенето на дамско облекло, наричано с женско име, правено да възприема женски маниеризми и анално проникващо. Част от фантазията е, че покорният партньор е принуден да изпълнява тази роля против тяхната воля. Въпреки това, както при всички BDSM практики, покорният партньор всъщност не трябва да прави нищо против волята си. Всяка дейност трябва да бъде договорена предварително и да бъде договорена сигурна дума, така че покорният партньор да съобщи желанието си да спре сцена, ако е необходимо.Кинкли обяснява Принудителна феминизацияЧаст от призива за принудителна феминизация идва от натиска, който обществото оказва върху мъжете да бъдат традиционно „мъжествени“. Мъж, който е привлечен от неща, означени като 'женствени', може да почувства, че не може да се отдаде на тази част от себе си. Това, че някой го „принуждава“ да направи това, осигурява изход за тези чувства. В този сценарий не е виновен мъжът, че е действал по женски начин. Това му помага да се освободи от евентуална вина или раздразнение.