Бия

Дефиниция

Определение - Какво прави Бия

Запушването е нещо като изкуство. Когато блъска някого, той трябва да започне бавно и меко и да взема сигнали от своя партньор. Установяването на безопасна дума е важно по време на сцената на разпадане; кодът на светофара - зелен за продължаване, жълт за забавяне и червен за спиране - е много често.