Разбъркване на пет кокалчета

Дефиниция

Определение - Какво прави Разбъркване на пет кокалчета

Терминът пет разместване на кокалче дава намека за движението, което ръката прави по време на мъжката мастурбация. Въпреки че обикновено се използва за обозначаване на соло мастурбация, той е бил използван за отнасяне към друг човек, който прави мастурбацията. Може да се използва за позоваване на ръчна работа, дадена от друг човек, или взаимна мастурбация.

dom sub истории