FFM тройка

Дефиниция

Определение - Какво прави FFM тройка означава?FFM тройка е тройка, която включва две жени и мъж и включва двусексуална игра между двете жени.Кинкли обяснява FFM тройкаПо същество има два различни вида тройки: тройка, където има бисексуална игра между двамата от един и същи пол, и тройка, където няма бисексуална игра между индивидите от един и същи пол. Съкращение, в което буквите, обозначаващи един и същи пол, са поставени обратно назад (FFM, MMF) показва тройка, в която има бисексуална активност. Съкращение, в което двете букви са разделени от буквата, обозначаваща противоположния пол (FMF, MFM), показва, че няма бисексуална активност.

закачайте позиции