екстри

Дефиниция

Определение - Какво прави екстри

Някои танцьори ще предоставят допълнителни услуги освен танци. Понякога в клуба в частна стая или след работа извън клуба, за да спечелите допълнителни пари. Оттук и терминът екстри.

обратна молитва вързана

Например, патрон може да попита танцьор: 'Правите ли допълнителни?' или попитайте танцьор: „Екстра момиче ли е?“твърди граници значение