екстри

Дефиниция

Определение - Какво прави Екстри означава ли?Екстри, в стриптийз клуб, са сексуални актове, които танцьор ще прави освен да танцува срещу допълнителни пари.Кинкли обяснява екстриНякои танцьори ще предоставят допълнителни услуги освен танци. Понякога в клуба в частна стая или след работа извън клуба, за да спечелите допълнителни пари. Оттук и терминът екстри.

Например, патрон може да попита танцьор: 'Правите ли допълнителни?' или попитайте танцьор: „Екстра момиче ли е?“