еротичен филм

Дефиниция

Определение - Какво прави Еротика означава ли?Еротика се отнася до литературата, за която се смята, че има художествени заслуги. Въпреки че понятието за художествени достойнства със сигурност е субективно, се казва, че еротиката е различна от порнографията, която обикновено няма художествена цел.Кинкли обяснява еротичен филмЕротика изобразява еротично съдържание и има за цел да предизвиква сексуално възбуждане, но независимо дали става въпрос за скулптура, картина, книга или снимка, тя често има и художествени цели и заслуги. Въпреки че много хора гледат на еротиката като на порнографска, порнографията се отличава с намерението си да забрани бърза, интензивна сексуална реакция в зрителя и като цяло има търговски, а не артистични цели.

В момента еротичната литература е форма на еротика, която вижда истинско възраждане. През 2012 г. някои издатели съобщават, че тя е основен двигател в продажбите на електронни книги.