Определена жена по рождение (DFAB)

Дефиниция

Определение - Какво прави Определена жена по рождение (DFAB)

Определената жена при раждането може или не може да съответства на пола, с който индивидът се идентифицира. Означението обикновено се основава на физически характеристики, показани от индивида при раждането. В случай на не бинарни сексуални тела, щом веднъж е назначен пол, тялото може да бъде променено захарно, за да отразява културно утвърдената идея за женското тяло.