Позицията на танцьора

Дефиниция

Определение - Какво прави

Кинкли обяснява