Cremasteric Reflex

Дефиниция

Определение - Какво прави Cremasteric Reflex означава?Кремастеричният рефлекс е свиване на кремастерския мускул, което кара тестисите да се прибират. Този рефлекс може да бъде задействан с поглаждане или пъхане на вътрешното бедро. Рефлекс ще се появи отстрани на тялото, което съответства на стимулираното бедро (например, ако ударите лявото бедро, левият тестис ще се отдръпне).Кинкли обяснява Cremasteric ReflexКремастерският мускул служи за изтегляне на тестисите към тялото (за топлина, защита и т.н.). Кремастеричният рефлекс е много важен за здравето и функционирането на тестисите. Когато кремастеричният рефлекс не се прояви, както може да се случи в случай на нараняване като торсиома на тестисите, това може да показва медицински проблем от някакъв вид, който трябва да бъде допълнително проучен.

какво е грозде