Cisgender

Дефиниция

Определение - Какво прави Cisgender означава?Cisgender е термин за изследване на пола, използван за означаване на хора, чиято полова идентичност е в съответствие с пола, който им е определен при раждането. Той описва хора, които не се идентифицират като транссексуални.как да тренираме подс

Cisgender е сравнително нов термин в джендър проучванията, тъй като учени и активисти се опитаха да намерят начин да говорят за индивидите, които не са транссексуални, без да прибягват до термини като „нормални“ или „нормативни за пола“, като и двете предполагат, че трансджендърът е или ненормален или ненормативни.

Кинкли обяснява CisgenderЛатинският префикс „cis“ означава „от тази страна на“, докато префиксът „trans“ означава „от другата страна на.“ Използването на термина cisgender намалява стигмата, свързана с транс; Вместо да нарича цисендери хората нормални и да внушава, че транс хората са ненормални по някакъв начин, цисгендърът просто описва състояние, което не е по-превъзходно или противоречи на трансгендерната идентичност.