Сертифициран учител по сексуалност

Дефиниция

Определение - Какво прави Сертифициран учител по сексуалност

В допълнение към критериите, на които преподавателите трябва да отговарят, за да получат сертификат AASECT, има някои доброкачествени фактори, които могат да попречат на преподавателя да се сертифицира. Резултатът от това е, че много практикуващи преподаватели по сексуалност не се възвръщат от AASECT. Въпреки че сертифицирането по AASECT е марка на квалифициран преподавател, важно е да се отбележи, че липсата на това сертифициране не означава липса на квалификации.