Сертифициран учител по сексуалност

Дефиниция

Определение - Какво прави Сертифициран учител по сексуалност означава?Сертифициран педагог по сексуалност е човек, който е изпълнил строгите критерии за сертифициране от Американската асоциация на учителите по сексуалност, съветници и терапевти. Критериите включват образователни изисквания, часове за обучение и опит на място. АЗЕКТ единственият признат ръководен орган за национално призната сертификация като учител по сексуалност.

Кинкли обяснява Сертифициран учител по сексуалностВ допълнение към критериите, на които преподавателите трябва да отговарят, за да получат сертификат AASECT, има някои доброкачествени фактори, които могат да попречат на преподавателя да се сертифицира. Резултатът от това е, че много практикуващи преподаватели по сексуалност не се възвръщат от AASECT. Въпреки че сертифицирането по AASECT е марка на квалифициран преподавател, важно е да се отбележи, че липсата на това сертифициране не означава липса на квалификации.