Caligynephobia

Дефиниция

Определение - Какво прави Калигинефобия означава ли?Калигинефобията е страх от красивите жени. Произхожда от древногръцките думи kalli, което означава красиво, gune, означаващо женско, и fobos, което означава страх.Калигинефобията понякога се нарича венстрафобия. Също така понякога се нарича просто гинефобия, но това не е много точно, тъй като калигинефобите се страхуват само от красиви жени. Те могат да се чувстват напълно удобно около по-малко привлекателни жени. Като такава, калигинефобията е по-точно описана като специфичен вид гинефобия.

Кинкли обяснява CaligynephobiaКалигинефобията може да бъде предизвикана от неуспешни връзки, злоупотреба или отхвърляне. Някой може да развие калигинефобия, защото има ниско самочувствие и се страхува, че ще бъдат отхвърлени от красивите жени. В някои случаи състоянието изобщо няма очевидна първопричина.

Калигинефобията не бива да се бърка с това, че просто се чувствате уплашени или неудобно около красивите жени, както правят много хора. Истинските калигинефоби имат много по-екстремна реакция, която стои извън нормите на обществото.

не-фантастични секс истории

Симптомите на калигинефобия варират от човек на човек, но могат да включват чувства, прекалено загрижени, тревожни, слаби и замаяни, когато са около красиви жени. Калигинефобите могат да се борят със затаен дъх, да се чувстват плътно в гърдите или да припадат около красиви жени. Симптомите на калигинефобия може да са подобни на паническа атака. Те могат да се появят, когато някой е около красива жена физически, но може дори да се появи, когато видите красива жена по телевизията или в списание, например. В някои крайни случаи калигинефобите могат да изпитат тези симптоми при мисълта за красива жена.

Калигинефобията може да причини сериозни социални проблеми, ако страдащите се борят да говорят с красива жена или да ограничат дейността си, за да избегнат красивите жени. Това може да повлияе негативно на личните им отношения и дори на професионалния им живот, ако работят с красиви жени. Терапията може да бъде полезна за подпомагане на калигинефобите да се справят със състоянието си и да функционират нормално в обществото.