Позицията на маслото Чурнър

Дефиниция

Определение - Какво прави

Кинкли обяснява