Bodyslide

Дефиниция

Определение - Какво прави Bodyslide

Обикновено телосложението се изпълнява от масажист или масажист, който ще лежи на гърба на клиента, който е изправен надолу на масажната маса. В тази услуга и двете страни са голи и доставчикът на услуги премества голото си тяло върху клиента, за да разпредели масажното масло.

момчета с твърдости