Игра на кръв

Дефиниция

Определение - Какво прави Игра на кръв

Важно е да имате предвид, че играта на кръв може да бъде много опасна. Дълбокото врязване в голям кръвоносен съд например може да бъде много сериозно или дори смъртоносно. По-малко сериозните последици включват болка, инфекция и белези. Кръвта също носи опасни патогени, особено ХИВ и вируса на хепатит. Всички инструменти, използвани за игра на кръв, трябва да бъдат изхвърлени, стерилизирани с алкохол или автоклавирани, след като се използват върху човек. Тези, които решат да се занимават с кръвна игра, също трябва да се научат как безопасно да извличат кръв и да го правят само с партньор, на когото имат доверие.