Бланкетно съгласие

Дефиниция

Определение - Какво прави Blanket Consent означава?Бланкетното съгласие е взаимно споразумение, че съгласието ще бъде доброволно отказано. С други думи, преди време се дава цялостно съгласие за всички действия и ситуации, които ще възникнат в бъдеще. След като даде съгласие за одеяло, то обикновено не се отменя.Бланкетното съгласие, както се прилага за сексуални отношения, обикновено се използва в BDSM контекст. Първоначално е използван само в ангажирани отношения, но през последните години противоречиво се прилага и за игрални сесии. Някои подчинени ще носят яка, за да покажат своето одеяло.

Бланкетното съгласие понякога се нарича консенсусно несъгласие и метасъгласие.

Кинкли обяснява Бланкетно съгласиеКогато хората сключат споразумение за съгласие, обикновено правят това, без да знаят какво ще се получи. Това може да бъде рисковано, особено тъй като в повечето случаи съгласието за одеяло е неотменимо.

патешка лента кляп

Поради тези фактори, съгласието за одеяло изисква висока степен на доверие и разбиране от страна на участниците. Тъй като оставя хората отворени за потенциални рискове от злоупотреба и безопасност, това се разглежда като противоречива договореност в BDSM общността. Мнозина смятат, че това дава на господстващата свобода да действа против волята на подчинения си. Те добавят, че поради рисковете, свързани с BDSM взаимодействията, съгласието трябва да бъде изрично и продължава.

Някои хора в отношенията на собственик / собственост и връзки на майстор / роб 24/7 обаче работят щастливо при споразумение за съгласие. Някои от членовете на BDSM общността дори твърдят, че съгласието на одеялото е неизбежно за всяка дългосрочна връзка, тъй като подчиненият ще достигне ниво на дълбоко доверие там, където знае, че бланкетното съгласие е безопасно. Трябва обаче да отнеме време, комуникация и преговори, за да се постигне това ниво.

Подчиненият не трябва да се съгласява да покрие съгласието си, ако те нямат същите харесвания и не харесват своите господстващи. Подчиненият също трябва да разбере вътрешната работа на господстващия, преди да се съгласи да покрие съгласието.

В някои ъгли на онлайн BDSM общността е приложено одеяло за игра за изнасилване със сигурни думи. Въпреки това участниците в общия начин на живот на обмена на енергия и някои други членове на общността BDSM не одобряват използването на покриващо съгласие в този контекст, тъй като смятат, че липсата на комуникация, произтичаща от това споразумение, може да доведе до сериозни психологически вреди.

женска мокра мечта порно