Бисексуалността

Дефиниция

Определение - Какво прави Бисексуалността означава ли?Бисексуалността се отнася до сексуална идентичност, при която индивидът се идентифицира като нито хомосексуален, нито хетеросексуален. Те се идентифицират с това, че са някъде по средата. Бисексуалността се характеризира като сексуално привлечена към индивиди от един и същи пол, както и лица от противоположния пол.Кинкли обяснява БисексуалносттаБисексуалността е интересна и дискутирана тема. Тези, които определят като бисексуални, проявяват елементи на сексуалност, принадлежащи както на хомосексуални, така и на хетеросексуални индивиди. Тази сексуална идентичност е дискутирана, защото сексуалната идентичност предполага, че индивидът е комбинация от хетеро / хомосексуална дихотомия. Това е проблематично за тези, които се абонират за концепцията за сексуалността, представена в спектър. Онези, които определят като бисексуални, често казват, че са привлечени към човек поотделно, вместо да бъдат привлечени към конкретен пол.

какво е затруднено робство